Kepçe Kulak Ameliyatı

Kepçe Kulak Ameliyatı Ankara (Otoplasti)

Kepçe Kulak Nedir?

Kepçe kulak, kulak kıvrımlarının olmaması ya da kafa ile kulak arasındaki açının normalden büyük olması durumudur. Kepçe kulak durumu doğuştan gelen bir gelişimsel problemdir. Kulak ile kafatasının oluşturduğu açının 23o’yi geçmesi halinde kepçe kulaktan söz edilmektedir. Kepçe kulağın oluşmasında iki husus ön plana çıkmaktadır. Birincisi, kulak çukurluğunun/derinliğinin artması ve kafa ile kulağın yaptığı açının gereğinden fazla geniş olmasıdır. İkincisi ise kulağın kıkırdak dokusunun ve kıvrımlarının gerektiği kadar gelişmemiş olması durumudur.

Kimler Kepçe Kulak Ameliyatı (Otoplasti) Olur?

Kulağın esas görevi işitme fonksiyonunu yerine getirmek olmasına rağmen insanların kafasında göz önünde bulunan bir bölgede yer aldığı için fazla büyük ya da kafa ile orantısız olması durumunda insanları rahatsız edebilir. Bu gibi durumlar kişide psikolojik sorunlara ve kendine olan güvende eksikliğe/kayba neden olabilmektedir. Küçük yaşta görülen kepçe kulak problemi çocuğun arkadaşlarının alay konusu olmasına ve bu nedenle çocukta kendine olan güvende azalma, arkadaş çevresinden uzaklaşma ve içe kapanma gibi sorunlara neden olmaktadır. Sık karşılaşılan bu durum tamamen çözüme kavuşturulabilen yapısal bir problemdir.

Bu gibi problemlerin ortadan kaldırılması için gerçekleştirilmekte olan operasyonlar ile hastalara çözüm üretilmektedir. Organlar arasında gelişimini en hızlı tamamlayan organın kulak olması nedeniyle küçük yaşlarda kepçe kulak ameliyatı yapılabilmektedir.

Kepçe kulak ameliyatı  4 yaşından itibaren yapılabilmekte ancak tavsiye edilen yaşlar okul öncesi dönem dediğimiz 5-6 yaşlarını kapsayan dönemdir. Bu yaşlarda operasyonun tavsiye edilmesinin en önemli nedeni okula başladıktan sonra psikolojik gelişimin önemli olmasından kaynaklanmaktadır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Ankara (Otoplasti)

Kepçe kulak ameliyatı büyüklerde lokal/genel anestezi uygulanarak, küçük yaştaki hastalarda ise genel anestezi ile yapılmaktadır. Kulaktaki probleme göre 2 farklı ameliyat tekniği uygulanabilir.

Kapalı Teknik (Kesi olmadan uygulanan kepçe kulak ameliyatı)

Bu teknik kulak kıvrımları yeterli gelişmeyen hastalarda tercih edilmektedir. Kulakta hiçbir kesi ve iz olmadan kıkırdaklar iğne ile zayıflatılıp dikişler ile şekil verilerek uygulanmaktadır. Bu tekniğin avantajları; kulakta hiçbir iz olmaması ve kulak sargısı gerektirmediği için hastaların ameliyat sonrası hemen günlük hayatlarına dönebilmesidir. Bu tekniğin dezavantajı ise çok düşük bir ihtimalde olsa erken dönemde dikişlerin atması ve kulağın eski haline dönmesidir.

Açık Teknik

Bu teknik ile kulağın arka bölümünden yapılan kesi ile kulak kepçesinin kıkırdak yapısı açılarak kepçenin arkaya doğru kıvrılması sağlanır ve kepçe görünümünü ortadan kaldırmak için kıkırdak doku törpülenerek inceltilmektedir. Ameliyatla meydana getirilen kıvrımların kalıcı olması ve kulağın başa yakın olabilmesi için özel dikiş atılmakta ve kulak arkasında yapılan kesi  kapatılmaktadır.

Ankara Kepçe Kulak Ameliyatı Sonrası

Kepçe Kulak Ameliyatı yaklaşık olarak 1 saat sürmekte ve çok fazla ağrılı bir operasyon olmamaktadır. Operasyon geçiren hasta operasyon sonrası birkaç saat dinlendirilerek taburcu edilmektedir. Hastanın günlük yaşantısına ve işine dönmesinde herhangi bir problem söz konusu değildir. Hasta isterse hemen okula ve işe gidebilir. Açık teknik uygulanan hastada problem oluşturacak tek şey kulağın sargılı olmasıdır. Kulaktaki bu sargı birkaç gün kalmakta ve sonrasında çıkartılmaktadır. Sargı çıkartıldıktan sonra hastadan gece yatarken 15 gün boyunca tenisçi bandı takmaları istenmektedir. Bu 15 günlük süre atlatıldıktan sonra kulakların estetik ameliyatı olduğu dışarıdan anlaşılmamakta, kesi yeri kulak arkasında olduğu için iz görülmemekte ve kulakların eski haline dönmesi söz konusu olmamaktadır. Kapalı teknik uygulanan hastalarda ise hiçbir kesi izi bulunmamakta ve sargı uygulanmadığı için işlem sonrası hemen günlük hayatlarına dönebilmektedirler.

WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi