Dil Bağı

Dil Bağı Nedir?

Çocuğun anne karnındaki gelişim sürecinin 4. haftasında dilin ön kısmının üçte ikilik bölümü oluşmaktadır. Bu süreçte öncelikle üç tane dil tomurcuğu oluşmaktadır. Uç kısımda bulunan tomurcuklar sağ ve sol olarak hızla gelişerek ortada birleşmekte fakat bu aşamada dil ağız tabanından ayrılmamış ve serbest hale gelmemiş durumdadır ancak çocuğun gelişim sürecinin sonraki aşamalarında serbest hale gelmekte ve frenulum denilen bir bağ ile ağız tabanına tutunmaktadır. Bu bağ ağız içerisinde rahat dolaşamadığında ya da yeterince ince bir hal alamadığında dilin ağızda rahat dolaşamamasına, harflerin veya kelimelerin söylenememesine vb. problemlere neden olmaktadır.

Bu tarz problem görülen çocuklarda dil görevini tam olarak yerine getirememektedir. Bu nedenle çocukta konuşma bozukluğu başta olmak üzere emme, yeme, içme, ağız kokusu vb. sorunlar ile dil şeklindeki bozukluk ve bunların tetiklemesiyle oluşacak psikolojik problemler ön plana çıkmaktadır.

Yeni doğan ya da konuşamayan çocuklar bu gibi sorunlardan kaynaklı doktora başvurmaktadır. Yeni doğan bebeklerde görülen anneyi emmeme bozuklukları bebeğin dil altı bağında bir problem olduğunu göstermektedir. Bebekte görülen bu problem döneminde bebek kilo alamamakta ve tam olarak gelişememektedir. Çocuklarda görülen konuşamama sorununun altında dil bağı probleminden önce diğer sorunlar mutlaka araştırılmalı ve tedavi işlemine bu araştırma sonucu başlanmalıdır. Çünkü dil bağında görülen problemler konuşmada sorunlar yaratmakta ve kelimeleri hatalı söylemesine sebep olmaktadır ancak tamamen konuşamamasına neden olmamaktadır.

Tanı Nasıl Konur?

Dil bağı kulak burun boğaz doktoru tarafından muayene edilerek ve dil basma aparatı aracılığıyla görülebilmektedir. Dil bağı sorununa ilişkin teşhis daha çok hastaya yaptırılan dil hareketleri neticesinde konulmaktadır. Hastadan dilini sağa, sola, aşağı, yukarı hareket ettirmesi ve dışarı çıkartması istenmektedir. Eğer hasta bu hareketleri tam olarak yapamıyorsa hastaya konulan teşhis doğrulanmış olur.

Ayrıca 3 yaş sonrası dönemdeki hastalar “l, r, s, t, z” gibi dilin ön bölgesinden çıkartılan seslerin çıkartılmasında güçlük çekiyorlarsa bu hastalarda artikülasyon bozukluğu olduğu söylenebilmektedir.

Dil Bağı Belirtileri Nelerdir?

Yeni doğan bebeklerde;

  • Emerken aşırı terleme,
  • Memeyi tutamama veya emmeme,

Çocuklarda;

  • “l, r, s, t, z” gibi harfleri söyleyememe,
  • Artikülasyon bozukluğu,
  • Bazı dilin ön bölgesinde oluşan kelimeleri söyleyememe

gibi belirtilerin yanı sıra dilde şekil bozuklukları (kenarlarının perdeli olması, frenulum bağının dilin ucuna kadar ulaşması vb.) gibi belirtiler görülmesi halinde bir kulak burun boğaz doktoruna danışılmalıdır.

Bu gibi belirtilerin bebekte veya çocukta tespit edilmesi halinde konuşma bozukluğu başta olmak üzere diğer tüm sorunların çözülmesi için uzman bir kulak burun boğaz doktoru müdahalede bulunulması gerektiğini belirtecek ve ameliyatla dil bağı problemini tedavi edecektir.

Dil Bağı Ameliyatı Ankara

Dil bağı ameliyatı lokal anestezi uygulanarak yapılmaktadır. Bir kesi aleti yardımıyla bağa ufak müdahalelerde bulunarak sorun başarılı bir şekilde çözülmekte ve hastanın konuşma bozukluğu düzeltilmektedir.

Operasyon sonrası çok fazla olmamakla birlikte ağrı ve kanama söz konusu olsa bile çoğunlukla ağrısız ve kanamasız bir operasyondur. Operasyon lokal anestezi uygulanarak yapılmışsa hasta operasyon sonrası yemek yemeye ve su içmeye başlayabilmektedir.

Genel anestezi yöntemi de çok nadir olmakla birlikte korkan ya da sabit tutulması zor olan hastalar ile bağın çok büyük olduğu hastalarda uygulanmaktadır. Genel anestezi uygulaması da lokal anestezi işlemi gibi yapılmakta yalnızca dil bağının büyük olması ve kesilmesi halinde dikiş atılmakta ve iyileşmesi beklenmektedir.

Ne Zaman Yapılmalıdır?

Dil bağı ameliyatlarında bir yaş sınırı bulunmamakta olup her yaşta ameliyat olunabilmektedir.

WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi