Nazal Polip

  Nazal Polip Ankara

  Nazal Polip Nedir?

  Yüz ve kafa kemikleri içerisinde yer alan havalı boşluklara “sinüs” adı verilmektedir. Sinüslerin ve burnun içi mukus salgılayan hücreler ile kaplanmıştır. Allerjik ve immünolojik reaksiyonlara bağlı olarak bu mukozal hücrelerde farklılaşmalar meydana gelir ve içerisi mukus ile dolu “polip” denilen et parçaları oluşur. Polipler sinüslerden başlayarak burun içine doğru büyüme gösterir ve sonunda tüm sinüsleri ve burun içini doldurarak tıkar. Bu yapılar, burun iç bölgesine uzanan, hareketli olan ve dokunulduğunda ağrı yapmayan dokulardır.

  Nazal Polipler Nasıl Oluşmaktadır?

  Bu yapıların oluşumuna ilişkin kesin bir teori olmayıp konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Bu yapının oluşmasında varsayılan en önemli sebep burun içi ile sinüs ağzının birleştiği bölge ve sinüslerin iç kısmında zarar gören mukozal yapıların devamlılığından kaynaklandığıdır. Bu hasarlara neden olan etkenlerin ise enfeksiyonlar ve allerjik reaksiyonlar olduğu varsayılmaktadır. Bazı tehlikeli maddeler ile sürekli temas halinde olunması ve kalıtsal durumlar da polip oluşumuna neden olmaktadır. Bu şartların tek başına veya hepsinin birlikte olması polip oluşumuna neden olmaktadır.

  Nazal Polipler Ne Gibi Şikayetlere Yol Açar?

  Bu yapılar burun içerisinden geçmekte olan havanın akımını engelleyerek burunda tıkanıklığa neden olmaktadır. Burun tıkanıklığının yanı sıra burunda akıntılara da neden olabilmektedir. Görülen burun akıntısının büyük bir bölümü genize doğru olmakta ve bu da öksürük krizlerine yol açmaktadır. Burun tıkandığı ve burundan hava geçişi engellendiği için koku alınamamakta ya da çok az düzeylerde alınabilmektedir. Koku bozukluğu geliştiği için tat duyusunda da bozukluklar meydana gelmektedir. Sinüslerin dolmasından dolayı baş ağrılarına neden olabilmektedir.

  Yukarıda sayılan rahatsızlıkların yanı sıra soluk alıp verme işlemini engellediği için horlama ve uyku apnesi ile boğaz ağrısı ve grip gibi hastalıkların uzun sürmesine de neden olmaktadır. Eğer bu rahatsızlık için önlem alınmaz ve doktora gidilmezse uzun vadede hastanın daha farklı hastalıklarla karşı karşıya kalması kaçınılmazdır.

  Nazal Polipler için Ne Yapılmalı?

  Bu yapılar vücutta görülmeye başladıktan sonra kendiliğinden yok olmaları mümkün olmamaktadır. Bu rahatsızlığın tedavisi için kesinlikle bir kulak burun boğaz doktoruna başvurulmalıdır. Doktor öncelikle endoskop denilen cihazla (ışık ve kamera bulunan) muayene yapmaktadır. Doktor gerek görmesi halinde bazı testler, filmler ve bilgisayarlı tomografi isteyebilmektedir. Eğer muayene sonucunda ameliyat gerekli görülürse burun çevresi ile sinüslerin tomografik incelemesi kesinlikle yapılmalıdır. İlk başlangıç safhasında veya çok küçük olduklarında ilaç tedavisi ile küçültülebilirken çok büyük ve yaygın oldukları zaman ilaç tedavisine yanıt vermemekte ve ameliyat gerektirmektedir.

  Nazal Polip Ameliyatı Nasıl Yapılmaktadır?

  Bu ameliyat teknolojik gelişmelerle birlikte önemli farklılıklar göstermiştir. Bilgisayarlı tomografi cihazlarıyla milimetrik görüntüler alınarak bu görüntüler üzerinden müdahale edilebilmektedir. Önceleri ağız içerisinden veya yüz bölgesinden yapılan cerrahi operasyonlar günümüzde burun içerisinden yapılmaktadır. Endoskopik yöntem denilen teknolojik yöntemle cihaz üzerinde bulunan kamera ve ışık yardımıyla monitör kullanılarak burun içerisinde girilip oradaki polipoid dokular alınmaktadır. Operasyonla dokular alındıktan sonra burun içerisi iyice kontrol edilerek gerektiğinde müdahale edilmekte ve sinüslerin standarda dönmeleri sağlanmaktadır. Operasyon lokal veya genel anestezi ile yapılabilmekte olup bu operasyonlara Endoskopik Sinüs Cerrahisi denilmektedir. Bu yöntemde kullanılan teknolojik aletler sayesinde beyin ve göz gibi önemli organlarda oluşabilecek sorunların önüne geçilmektedir. Bu yeni ve teknolojik yöntemler hem vücuttaki mevcut yapıların bozulmasını önlemekte hem de hastalığın tekrarlama olasılığını düşürmektedir. Bu operasyonda herhangi bir kesi işlemi yapılmadığı için dışarıdan dikiş izi de görülmemektedir.

  Nazal Polip Ameliyatının Tehlikeli Yönleri Nelerdir?

  Bu tür ameliyatlarda en fazla görülen problem ameliyat esnasında veya sonrasında meydana gelen kanamalardır. Ancak teknolojik gelişmeler ve yöntemlerle kanayan kısımlara müdahale edilmekte ve kanama başarılı bir şekilde kontrol altına alınabilmektedir. Ameliyat sonrası operasyonun türüne bağlı olarak çoğunlukla tampon kullanılması gerekmez. Burun ve etrafında önem arz eden organlar yer aldığı için çok sık olmasa da bazı komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu komplikasyonlar;

  • Göz sinirine ve küresine hasar verilmesi
  • Beyin zarı delinmesi
  • Beyin dokusunun hasar görmesi
  • Büyük damar yaralanmaları

  Nazal Polip Ameliyatı Sonrası Ne Yapılmalıdır?

  Bu ameliyat sonrası burun içinin düzenli bir şekilde yıkama solüsyonları ile temizlenmesi ve pansuman yapılması önem arz etmektedir. Tampon kullanılmamasından dolayı hastalar kısa süre içinde taburcu edilmekte ve ameliyattan birkaç gün sonra pansumana gelmesi gerekmektedir. Yapılacak olan pansumanlar ameliyat koşullarına ve doktorun seçimine göre değişiklik göstermektedir. Doktorun belirttiği tedaviler uygulanmalı ve burun için verilen ilaçlarla burun iyice yıkanmalıdır.

  Nazal Polip Ameliyatı Sonuçları Nasıldır?

  Bu rahatsızlık sonucu ameliyat olan hastalardaki başarı oranı %90’ın üzerindedir. Başarı oranı astım, allerji gibi hastalıkları olan hastalarda düşmektedir. Bu tür hastalıkların eşlik ettiği kişilerde rahatsızlık her şeye rağmen oluşabilmekte ancak uygulanan ilaç tedavisi ile rahatsızlık geciktirilebilmektedir. Ameliyat gerektiği durumlarda tekrarlanabilmektedir.

  WhatsApp chat
  Şimdi Ara!
  Yol Tarifi