Çınlama

  Çınlama Tedavisi Ankara

  Latincesi “Tinnitus” olan, dışarıdan herhangi bir etki olmaksızın kulak ve kafa içerisinde ses algılanması olan “çınlama” yaygın görülmekte ve günlük hayatı etkilemektedir. Hastalıktan ziyade belirti olarak kabul edilen çınlama kişilerin yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürmektedir. Süreklilik arz etmesi durumunda psikolojik olarak da rahatsızlığa neden olabilen çınlama, toplumun %15- %20’lik bölümünü etkilemektedir.

  İçinde bulunulan ortamdaki dış etkenlerin ses seviyesindeki azlık, bireylerin hissettiği çınlamanın derecesini arttırmaktadır. Tamamen sessiz denilebilecek bir ortamda yapılmış olan bir çalışmada, insanların % 95 ‘ine yakın bir kısmının çınlama hissettikleri tespit edilmiştir. Bu durum sessizliğin sesi olarak tanımlanmıştır. Çınlamaya neden olan ses titreşimleri her insanın kulağında bulunmakta olup, çeşitli hastalıklar neticesinde algılanabilir seviyeye ulaşır.

  Çınlamanın (Tinnitus) Sınıflandırılması

  Sistematiğindeki belirsizlikler nedeniyle net bir sınırla ayrılması mümkün olmasa da genellikle ilk sınıflandırma normal ve patolojik çınlama şeklindedir. 1 hafta ve 3-4 dakikadan fazla olmayacak şekilde hissedilen çınlama “normal”, 1 hafta ve 3-4 dakikadan fazla, işitme kaybıyla birlikte hissedilen çınlama ise “patolojik” olarak tanımlanır.

  Bir başka sınıflandırma “objektif çınlama” ve “subjektif çınlama” şeklindedir. Objektif çınlama vasküler ve lokal enflamasyon gibi nedenlerle oluşan, diğer insanlar tarafından da duyulabilen çınlamadır. Subjektif çınlama ise yalnızca hasta tarafından duyulabilen, otolojik, nörolojik, metabolik ve psikolojik hastalıklar nedeniyle oluşan daha yaygın görülen türdür.

  Çınlamanın Nedenleri Nelerdir?

  • Kulak kiri (buşon)
  • Orta kulak iltihabı
  • Kulak zarında delinme
  • Orta kulak kemikçiklerinde kireçlenme
  • İşitme kaybı
  • Boyun bölgesinde yer alan damarlarda tıkanma
  • Baş bölgesinde denge ve işitme sistemi ile ilişkili sinirlerde tümör
  • Allerji
  • Tansiyon yüksekliği
  • Şeker hastalığı
  • Bazı sakinleştirici ilaçlar
  • Yüksek doz aspirin
  • Tiroid Problemleri
  • Çene eklem problemleri
  • Psikolojik problemler

  Tüm bu sebepler ayrı ayrı incelenmelidir. Her bir sebebin yaratacağı nihai sonuçlar farklılık yaratacağından, uzman doktor kontrolünde çınlamanın ana kaynağı bulunmalıdır. Temelde çınlama işitme sistemindeki sinir uçlarının zarar görmesi nedeniyle oluşmaktadır. Yüksek şiddette sese maruz kalmak, kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemek iç kulağa zarar vereceğinden işitme kaybı ve çınlamaya neden olmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi çınlama tek başına bir hastalık olmamakla birlikte kişiye direkt zararı dokunmamaktadır. Ancak çınlamayı meydana getiren konu önemlilik arz eden bir hastalık belirtisi olabilmektedir.

  Çınlamada Tedavi Süreci Nasıl İşler?

  İlk olarak çınlaması olan hasta hissettiği her problemi detaylı şekilde doktoruyla paylaşmalıdır. Gerekli muayene ve tetkikler sonucu sorunun ana kaynağı belirlenmeli ve uygulanacak tedavi yöntemi planlanmalıdır. İnceleme sırasında işitme testi ve kulak basınç testleri yapılmaktadır (odyometri, timpanometri, otoakustik emisyon, kohleografi, ABR, denge testleri şeklinde örneklendirilebilir). Çınlamanın nedeni tespit edildiğinde tedavi süreci başlatılır. Kulak içerisindeki yabancı cismin çıkarılması, çınlamaya yol açabilecek bir ilaç kullanımı varsa değiştirilmesi, kulaktaki iltihabın tedavi edilmesi, kulak zarındaki deliğin onarılması, sinirlerdeki tümörler için cerrahi müdahalede bulunulması gibi tedavi yöntemleri uygulanır. Çınlamanın kaynağının bulunamadığı durumlarda maskeleyici cihaz kullanımı ile tedavi desteklenip hastanın rahatlaması sağlanabilir.

  Çınlama, gece saatlerinde aşırı sessiz ortamlarda kendini daha belirgin olarak hissettirdiğinden hastalara uykusuzluk problemi yaşatmaktadır. Bu durumda çok alçak sesle müzik dinlemek gibi çınlamayı maskeleyici yöntemler de önerilmektedir. Rahatsızlık vermeyecek ancak çınlamayı perdeleyecek sesler hastanın tedavi sürecini hızlandıracaktır. Hipnoz ve meditasyon gibi yöntemler de uygulanan diğer tedavi yöntemleridir.

  Çınlama İle İlgili Öneriler

  • Yüksek ses içeren ortamlardan uzak durulmalıdır
  • Kan basıncı kontrolü yaptırılmalı ve doktor ile iletişim halinde olunmalıdır
  • Kafeinli içeceklerden, sinir sistemine dokunacak maddelerden uzak durulmalıdır
  • Dinlenme ve uyku düzenine dikkat edilmelidir
  • Stres ve gerginlik yaratacak ortam ve düşüncelerden uzak durulmalıdır.
  WhatsApp chat
  Şimdi Ara!
  Yol Tarifi